Google Ads

Czy wykluczenia fraz kluczowych mają wpływ na udział w wyświetleniach w sieci wyszukiwania przy dopasowaniu do wyrażenia?

TAK!Po kolejnych wykluczeniach wyszukiwanych fraz kluczowych system dopasowuje % w udziale w wyświetleniach w sieci wyszukiwania minus wykluczenie.

  • 1. Teoretycznie mamy potencjał na 100% udziału w wyświetleniach
  • 2. Wykluczamy niepotrzebne słowa kluczowe. Powiedzmy, że mają "siłę" 10% udziału we wszystkich wyszukiwaniach
  • 3. Czyli 100%-10%= 90%. 90% jest naszym nowym 100%!

Optymalizuj kampanie Google Ads zgdonie z Webmountain.